Anslagstavla

Leverans och köpvillkor

Garantier

Samtliga AV-produkter samt Laminerings och Bindningsmaskiner omfattas av 12 månaders garanti mot fabrikationsfel.Vissa produkter har längre garanti. Skrivtavlor i högtempererat emaljstål e3 omfattas av 30 års garanti vad avser skrivytan och dess funktion. För att garantier ska kunna gälla måste meddelade skötselinstruktioner iakttas.Används produkten i en icke avsedd miljö eller på ett ej avsett användningssätt,kan inte varugarantin åberopas.

Köp och Leveransvillkor 

Leverans sker via speditör till företagskunder,myndigheter och organisationer i Sverige utifrån utsänd orderbekräftelse.Det åligger beställaren att omgående anmäla ev.avvikelser gällande lagd order eller orderbekräftelse.Vid beställning som privatperson,kontakta oss för betalningsvillkor och leveransprocedur.Leveranser sker till gatuadressen.Inbärning av gods i lokaler ingår ej men kan beställas mot avgift.Vid exportbeställning, kontakta oss för villkor. Normal leveranstid för AV-produkter  inom Sverige är 3-15  vardagar från beställning. Förbrukningsmaterial lagerhålls och levereras vanligtvis omgående. Annan leveranstid kan överenskommas enligt önskemål.Kontakta oss alltid per telefon vid speciella önskemål om leveranstid. Ange telefonnummer och ev.organisationsnummer på beställningshandling.Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande annulera beställningar med värde under 500 kr eller med bristfällig beställnings eller leveransinformation.Kontroll vad avser skador på levererat gods måste ske snarast. Synliga skador på emballage ska anmälas direkt till chauffören och noteras på fraktsedeln. Anmärkningar gällande skador eller brister gällande beställd vara måste meddelas oss per telefon senast 5 dagar efter mottagandedatum för att reglering skall kunna genomföras utan extra kostnader.Vid transportskador eller brister i leverans ska varan kvitteras  och ställas upp hos köparen för kontroll och åtgärd.Skadad vara ska inte gå tillbaka till terminal.Uppkomna extra kostnader i samband med ej mottaget eller ej kvitterat gods eller andra orsaker till utebliven leveransmöjlighet debiteras köparen.Ångerrätt / returrätt gällande beställda produkter gäller ej .Flexima förbehåller sig rätten till produktändringar och anpassningar av annonserade produkter utan föregående meddelande.Flexima AB kan inte ställas till ansvar för ev.feltryck eller andra brister,skador eller förluster som kan uppkomma p.g.a.felleveranser,transportskador eller fördröjning av leverans etc. Returer utan vårt godkännande accepteras ej.Vid ev. outlöst gods debiteras beställaren uppkomna kostnader.Vid extra utkörning av gods då kunden inte varit anträffbar vid leveranstillfället eller där felaktiga adressuppgifter eller postnummer meddelats oss, debiteras uppkomna kostnader för detta.Om beställda varor fördröjs i levereras p.g.a. köparens bristande mottagningsmöjlighet,kan i vissa fall transportören debitera lagerhyra.Kostnader för detta eller därtill hörande kostnader debiteras köparen.

Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser på www.flexima.nu är exklusive moms och frakt.Orderbekräftelse skickas efter mottagen order. Stat,kommun och landsting faktureras 30 dgr.netto.Företag faktura eller efterkrav utifrån sedvanlig kreditprövning. Om du önskar handla som privatperson,vänligen kontakta oss för uppgifter kring betalningsvillkor, godsmottagning etc.Inga expeditionsavgifter eller fakturakostnader debiteras.Vid försenad betalning tillämpas lagenlig dröjsmålsdebitering. Priserna i  Flexima webbshop kan ej kombineras med andra avtalade rabatter eller erbjudanden.Vi reserverar oss för ev.felskrivningar samt prisökningar utanför vår kontroll. Vid volymbeställningar kontakta våra säljare för offert.

Fraktkostnader exempel

Debiterad fraktkostnad beräknas utifrån vikt ,volym och avstånd mm.Exempelfrakter  här ska endast uppfattas som ungefärliga cirka kostnadsexempel C-ort.Tillkostnad vid behov av telefonavisering.

Anslagstavla eller wb-tavla 2m-längd levererad till Stockholm /Göteborg/Malmö   450:-
Anslagstavla eller wb-tavla 3,0m-längd levererad till Stockholm/Göteborg/Malmö 860:-
Paket inom Sverige max 3kg 85:- Max 5kg:110:- Max 17 kg 220:-
Vid större mängder beräknas flakmeterkostnad. Långgodstillägg från L 2,4m.Vid frågor gällande transportkostnader kontakta oss.
 

Montering

Montage gällande skrivtavlor eller andra produkter offereras. Råd och information gällande våra produkter och dess handhavande lämnas alltid kostnadsfritt.